Digitalsamtal

Det här är ett urval av omnämnanden från All Ears mediebevakning av podcasts, radio, YouTube, TV och Web TV.

Antal omnämnanden
Antal omnämnanden räknar ut hur många gånger dina nyckelord blivit omnämnda fördelat på medietyp. Har du t ex. 4 omnämnanden i samma radioprogram räknas det som 4 stycken omnämnanden och inte ett.
Inga träffar
Estimerad räckvidd per vecka
Estimerad räckvidd per vecka betyder hur många personer som har nåtts samtliga omnämnanden under en veckas tid. Siffran är ett estimat och bygger på flera olika mätpunkter som t.ex visningar, följare och vår egen AI.

Om du t.ex blivit omnämnd 3 gånger i Radioprogram X (räckvidd 1 miljon) under en vecka så räknar vi ut att den estimerade räckvidden är 1 miljon per vecka, och inte 3.

Om du under en viss vecka blir omnämnd 2 gånger i Radioprogram X (estimerad räckvidd 200 000) och 1 gång i Podcast Y (estimerad räckvidd 25 000) blir din totala räckvidd Radioprogram X + Podcast Y = 200 000 + 25 000 = 225 000
Inga träffar
Fördelning per medietyp
Antalet omnämnanden fördelat på medietyperna podcasts, radio, TV, webb-tv och Youtube.
Inga träffar
Mest talat om
Mest talat om beskriver vilka ämnen som det talas mest i närheten av att dina sökord är omnämnda. De olika ämneskategorierna är framtagna med hjälp av vår egen AI.
Inga träffar
Mest omnämnd av
Mest omnämnd av presenterar vilka källor som oftast nämner dina sökord under den valda tidsperioden.
Inga träffar
 1. Digitalsamtal

  30 omnämnanden

  Räckvidd per vecka: 1k

All the statistical data is based on and by All Ears compiled data including but not limiting to YouTube related hits.

Omnämnanden

Digitalsamtal

#174 – “Digitalisering är en lagsport”

Räckvidd: 1k
Gäst i veckans avsnitt är Anna Eriksson, generaldirektör på nya myndigheten DIGG. I avsnittet förklarar hon bland annat varför hon tycker att digitalisering är en lagsport, hur bättre myndighetssamverkan kan underlätta för medborgarna och hur DIGG ska hjälpa till i digitaliseringen av svensk offentlig sektor. Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad... The post #174 – “Digitalisering är en lagsport” appeared first on Podcasten Digitalsamtal.
 • vi vi ska säga vi väldigt självständig i alla de offentliga organisationer i Sverige varje kommun liksom är helt självständig myndighet den är väldigt självständiga från varandra sätt och vi har

Digitalsamtal

#173 – Digital delaktighet och delaktighet genom digitala verktyg

Räckvidd: 1k
I veckans avsnitt är Kerstin Gatu gäst. Hon jobbar på Mora folkhögskola och berättar i Digitalsamtal om distansutbildningen “Anpassa IT – vägen till digital delaktighet” och det nya projektet Digijag. Båda två syftar till att ge personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning ökade förutsättningar för både digital delaktighet och delaktighet genom digitala verktyg. Har du synpunkter... The post #173 – Digital delaktighet och delaktighet genom digitala verktyg appeared first on Podcasten Digitalsamtal.
 • skadedjur jag implementeras i olika verksamheter 2 folkhögskolor gymnasiesär lärvux lsr vux och inom en kommun där kommuns LSS verksamhet och då ska de forma en 1119 egen utbildning stel som

Digitalsamtal

#172 – Det finns inte en Digitalisering med stort D

Räckvidd: 1k
Veckans avsnitt handlar om vad “digitalisering” egentligen är. “Svår att prata om i bestämd form singular,” säger Ulf Melin, professor i informatik vid Linköpings Universitet. Förutsättningarna för vad digitalisering är och vilka värden den kan bidra med skiljer sig åt i olika branscher och organisationer. Risken med att prata om Digitaliseringen är att vi då... The post #172 – Det finns inte en Digitalisering med stort D appeared first on Podcasten Digitalsamtal.
 • vi använder eller dra nytta av tekniken och det gör att vi digitalisering inom en kommun svensk kommun till exempel kan se väldigt annorlunda ut än än än den har gjort i dag
 • dra nytta av vissa lärdomar och så mellan Spotify och en en en medelstor svensk kommun men det är inte samma sak Vi talar om att den insikten behöver jag för
 • måste du tala in det här och funderar på det och vad innebär för en kommun eller landsting eller ett tillverkande företag eller vad vi Nu befinner oss i som som
 • på kommunen exempel ett helvete Man ska inte glömma bort att man är fortfarande en kommun så säger man kan inte helt plötsligt dyka upp nästa vecka som en virtuell kommun eller inte ens nästa år utan en kommun ska leverera vissa bastjänster uppfylla vissa förväntningar i ett lokalsamhälle så och då kan man
 • självstyrelsen finns i botten och den gör ju att man en man som region eller kommun är fri att välja Men de tekniska lösningar mamma fine lämpliga dig ingen handlat på
 • ut en komplicerad teknik till en otroligt med socialen för Socialförvaltningen i en mindre Landsorts kommun i Sverige det inte Det är inte så att den förmågan faktiskt finns där vilket

Vill du se alla omnämnanden?