Schulman Show

6. David Lagercrantz

Räckvidd: 5K
#14 på Apple iTunes: Personal Journals
#47 på Apple iTunes: Society & Culture
Gäst i Schulman Show är David Lagercrantz
  • vi använder oss av den här en sökmotor som google fast med ljud som heter Signal Signal där man kan då kolla vad folk säger om en i intervjuer tillexempel detta