Eftermiddag i P4 Stockholm

Med Stefan Hesserud Persson

Räckvidd: 324k
Aktuellt i P4 Stockholm på eftermiddagen.
  • att gå igenom en sån här certifiering och utbilda nattpersonalen Det här är Vänsterpartiet i Nynäshamn för några år sedan men det hände inte så mycket med det Vi ska strax
  • eller ska man försöka hitta andra vägar den här frågan den i het I just Nynäshamn Vänsterpartiet lämnade för några år sedan in en motion om att kommunen borde ju certifieras
  • borde ju certifieras men vad hände egentligen med spett Månsson vice ordförande i Vänsterpartiet i Nynäshamn nu Hallå Pris på dig vice gruppledare för vänstern Nina samma store ledare för vänsterpartiet
  • superviktigt Jag har jätte bra exempel från Haninge kommun vad som händer om jag simhallen Ösmo och så har vi ju andra strategiska viktiga personer under förvaltning Alltså de som träffar
  • personer under förvaltning Alltså de som träffar många allmänheten i hbtq frågor från Vänsterpartiet i Nynäshamn Bernt Månsson Alltså vi har också pratat med Nynäshamns kommunalråd om just hur kommunen jobbat med hbtq frågor där ser Moderata kommunalrådet Harry Bouveng att kommunen redan arbetar med Frågan och certifiering kostar onödigt mycket pengar att vi jobbar
  • personer under förvaltning Alltså de som träffar många allmänheten i hbtq frågor från Vänsterpartiet i Nynäshamn Bernt Månsson Alltså vi har också pratat med Nynäshamns kommunalråd om just hur kommunen jobbat med hbtq frågor där ser Moderata kommunalrådet Harry Bouveng
  • och så ska alla behandlas lika men Hur kommer det sig då att man är Nynäshamn till exempel inte har någon hbtq certifiering har inte sökt statsbidrag för att jobba med
  • en kurs men hur ser det ut när man jobbar med den här frågan i Nynäshamn kunden och konkret Vi har ju utbildningstillfällen för alla de anställda ska vi ha det
  • år sedan om att hbtq certifierade delar av kommunen men fick avslag på Vänsterpartiet i Nynäshamn har varit med om samma sak i Nynäshamn Skåne Vänsterpartiet lämna in ytterligare en motion om certifiering men det Moderata kommunalrådet Harry Bouveng
  • kommunen men fick avslag på Vänsterpartiet i Nynäshamn har varit med om samma sak i Nynäshamn Skåne Vänsterpartiet lämna in ytterligare en motion om certifiering men det Moderata kommunalrådet Harry Bouveng tycker att kommunen redan jobbar bra med Frågan Vad är en onödig kostnad solceller intelligens