Digitalsamtal

#173 – Digital delaktighet och delaktighet genom digitala verktyg

Räckvidd: 1k
I veckans avsnitt är Kerstin Gatu gäst. Hon jobbar på Mora folkhögskola och berättar i Digitalsamtal om distansutbildningen “Anpassa IT – vägen till digital delaktighet” och det nya projektet Digijag. Båda två syftar till att ge personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning ökade förutsättningar för både digital delaktighet och delaktighet genom digitala verktyg. Har du synpunkter... The post #173 – Digital delaktighet och delaktighet genom digitala verktyg appeared first on Podcasten Digitalsamtal.
  • skadedjur jag implementeras i olika verksamheter 2 folkhögskolor gymnasiesär lärvux lsr vux och inom en kommun där kommuns LSS verksamhet och då ska de forma en 1119 egen utbildning stel som