Digitalsamtal

#172 – Det finns inte en Digitalisering med stort D

Räckvidd: 1k
Veckans avsnitt handlar om vad “digitalisering” egentligen är. “Svår att prata om i bestämd form singular,” säger Ulf Melin, professor i informatik vid Linköpings Universitet. Förutsättningarna för vad digitalisering är och vilka värden den kan bidra med skiljer sig åt i olika branscher och organisationer. Risken med att prata om Digitaliseringen är att vi då... The post #172 – Det finns inte en Digitalisering med stort D appeared first on Podcasten Digitalsamtal.
  • vi använder eller dra nytta av tekniken och det gör att vi digitalisering inom en kommun svensk kommun till exempel kan se väldigt annorlunda ut än än än den har gjort i dag
  • dra nytta av vissa lärdomar och så mellan Spotify och en en en medelstor svensk kommun men det är inte samma sak Vi talar om att den insikten behöver jag för
  • måste du tala in det här och funderar på det och vad innebär för en kommun eller landsting eller ett tillverkande företag eller vad vi Nu befinner oss i som som
  • på kommunen exempel ett helvete Man ska inte glömma bort att man är fortfarande en kommun så säger man kan inte helt plötsligt dyka upp nästa vecka som en virtuell kommun eller inte ens nästa år utan en kommun ska leverera vissa bastjänster uppfylla vissa förväntningar i ett lokalsamhälle så och då kan man
  • självstyrelsen finns i botten och den gör ju att man en man som region eller kommun är fri att välja Men de tekniska lösningar mamma fine lämpliga dig ingen handlat på
  • ut en komplicerad teknik till en otroligt med socialen för Socialförvaltningen i en mindre Landsorts kommun i Sverige det inte Det är inte så att den förmågan faktiskt finns där vilket