Ekot

Dagens Eko: sammanfattning av dagens nyheter

  • km i timmen till 80 samtidigt som hastigheten kan höjas på 14 mil Bengt Olsson presschef på Trafikverket säger att hastighetssänkning skulle göra att restiden ökar med ungefär 50 sekunder per mil