Schulman Show

6. David Lagercrantz

  • vi använder oss av den här en sökmotor som google fast med ljud som heter Signal Signal där man kan då kolla vad folk säger om en i intervjuer tillexempel detta