Schulman Show

24. Horace Engdahl

  • på att vi med hjälp av då Det finns det en ny tjänst den heter signal signal som är som en Google fast för ljud där man kan det där man då