Ekot

Luncheko 20180427 12:30

  • tar fordonsindustrin Roblox står det nu inför väldigt stora utmaningar Den är nästan självkörande fordon artificiell intelligens digitaliseringen generellt så mycket i programvara finns i bilarna på framöver och där till så